Top Ten Profile: Felicia Lombardi

Top Ten Profile: Karen Luo

Top Ten Profile: Rachel Tran

Top Ten Profile: Salutatorian Don Nguyen

Top Ten Profile: Yan Zheng

Top Ten Profile: Edward Huang

Top Ten Profile: Ka Wing Cheung

Top Ten: #8 Ziqi Zeng